Når Pinsedag fejres på Grundlovsdag

Tænk, hvis Grundlovens værn om værdier og Pinsens ord om Gudskraften til at efterleve dem – blev de grundlæggende retningslinjer for det fællesskab, der binder os sammen. 🤔💕

Så havde vi en helt anderledes verden – som i biblens fortælling om den første pinsedag.

Disciplene talte i nye tunger og blev forstået af mennesker fra alle egne af verden. I dag har vi uanede muligheder for kommunikation og mange sprog fælles – men vi forstår hinanden mindre.

Så verden har måske aldrig haft større behov for den grundlæggende forståelse for hinanden? – end i dag – og for respekten for den, der er anderledes.

🙏🙂

Derfor er der stadig brug for det, vi fejrer i kirken i pinsen – hvor vi taler om Helligåndens kraft til at gå ud i verden og vende den på hovedet med kærlighed. Som i sangen “What the World Needs Now” – og det er overraskende nok 💛🧡❤️ den indbyrdes kærlighed.

Det så jeg ikke meget til, sidst jeg læste i Grundloven – men jeg så temaet “redelighed og ordentlighed”. Det bliver understreget – også, at de stærkeste har ansvar for, at det gælder for de svageste i fællesskabet.

Nej, jeg er ikke på vej på barrikaderne, med mine to stokke, så andre må vælte det, der står i vejen for en bedre verden. 🙂

Sådan ser mit liv ikke ud nu, hvor sejren består i at stille op hver morgen til en ny dags udfordringer. 😉🙂 Men jeg vil sende gode tanker, bønner og velsignelser fra 2. sal ud til dem, der har mest behov for dem.

Derfor kommer mit ønske om en god pinse 🌞💥 med billedet af det stille vand, der løber uafbrudt og giver en liflig lyd.

Måske ikke overvældende, men for mig en stadig strøm af vand og liv til at møde hver ny dag og leve med ordene fra Ingemanns gamle salme “Hos dig er livets det evige væld”. 💛🧡

Det er et billede af det, Guds Ånd gør i mit liv – disse ord er min opmuntring:

“Lykkelig den .. som har sin glæde ved Herrens lov
og grunder på hans lov dag og nat.
Han er som et træ, der er plantet ved bækken;
det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke.”
Salme 1,1-3

🧐🙏🤔

Bente Christa

.

Måske har du også lyst til at læse:

Glædelig hverdagspinse

Livets det evige væld

Fotos af fotograf Bent L. Hansen med copyright

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *